Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Koçluk ve Kişisel Gelişim Eğitimleri ile İlgili Merak Edilenler

İstanbul NLP Akademi kurucusu Berna Türköver koçluk ve kişisel gelişim eğitimlerinde merak edilen soruları cevaplandırdı.

Uzun yıllardır kişisel ve kurumsal gelişim üzerine eğitimler vermektesiniz. Bu alanlarda eğitim almanın kişilere katkıları nelerdir?

Çok farklı konuları kapsayan eğitimlerimiz var. Dolayısıyla eğitimlerdeki bu çeşitlilik farklı kitlelere hitap etmemizi sağlıyor. Eğitim ve Öğrenci Koçluğu Programı, Anlayarak Hızlı Okuma ve Hafıza Teknikleri Programları, Akıl ve Zeka Oyunları Programı öğretmenlere, eğitimcilere ve öğrencilere yöneliktir. Bu konularda eğitim alan eğitimciler, öğrencilerinin farklılıklarını dikkate alarak mevcut kapasitelerini etkili bir şekilde kullanmalarını ve vizyonlarını gerçekleştirmelerini sağlayabiliyorlar. Yaşam Koçluğu, Profesyonel Uzman Koçluk vb. programlarımız farklı meslek gruplarından oluşan katılımcılarımızın kişisel gelişim alanında çalışmalar yapmasına ve meslek değiştirebilmesine imkan tanıyor. Kurumsal Koçluk ve Yönetici Koçluğu programlarımız, belli bir alanda uzmanlaşmış deneyimli yöneticilerin bilgi ve birikimini kurumlara koçluk, danışmanlık veya eğitim verme gibi konularda paylaşmasını sağlıyor. Yine mesleki programlarımızdan olan Eğiticinin Eğitimi, Yönetici Asistanlığı, İnsan Kaynakları vb. alanlardaki çalışacak katılımcıların bu konularda uzmanlaşmasını sağlıyor.

Bu zamana kadar çok sayıda katılımcıya eğitim verdiniz. Eğitimlerde daha çok hangi konular üzerinde duruyorsunuz?

Farklı kişisel gelişim programlarında her meslekten, her yaş grubundan farklı profillerde katılımcılarımız olmaya devam ediyor. Eğitimlerde dikkat ettiğimiz en önemli nokta tarafımızca geliştirilen etkileşimli eğitim yönteminin uygulanmasıdır. Eğitimler; bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. Tarafımızca geliştirilen bu eğitim yönteminin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve gerek iş gerek özel yaşantılılarından kesitleri eğitim esnasındaki örneklerle ve uygulamalarla birleştirmektir. Böylece programlarımız, açık bir iletişime dayalı, detaylı bir şekilde öğrenmeye ve kalıcı davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

Koçluk eğitimlerine son yıllarda ilgi oldukça arttı. Koçluk eğitimine katılan kişilerin kazanımları nelerdir? Bu kişiler hangi alanda çalışabilir?

Koçluk, kişinin hedeflerine ulaşması ve mevcut potansiyelini gerçekleştirebilmesi için koçla müşterisi arasında tasarlanmış bir şekilde yan yana yapılan bir yolculuktur. Koçluk aynı zamanda kişi ya da kurumların performanslarını arttırmalarını, mevcut potansiyellerini kullanmalarını ve hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için kurumun ve bireyin hayat boyu kullanacakları kalıcı yöntemlerle, planlı bir gelişim ilişkisi ve destek sistemidir. Dolayısıyla bireysel olarak kişiler veya kurumlar sorunlarını çözmek veya gelişime yönelik olarak koçluk desteği alabilirler. Avrupa ve Amerika'da yıllardır resmi bir meslek olarak kabul gören koçluğun Türkiye'de de kabul görmesi için meslek üyeleri tarafından yürütülen kapsamlı çalışma ile hayata geçti ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) koçluğu resmi olarak tanıdı. 29.06.2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte koçluk meslek olarak kabul edildi ve Türkiye'deki işleyişi büyük bir gelişme kaydetti. Koçluk eğitimleri alan kişiler spesifik koçluk konularında uzmanlaşabilirler ve çalışabilirler. Yaşam Koçluğu, Yönetici Koçluğu, Takım Koçluğu Kurumsal Koçluk, Eğitim ve Öğrenci Koçluğu, Ebeveyn Koçluğu gibi farklı alanlarda çalışabilirler.

Koçluk veya kişisel gelişim eğitimleri alınırken dikkat edilmesi gereken kriterler nelerdir?

Koçluk eğitimleri alırken Uluslararası Koçluk Federasyonu’ndan geçerliliği onaylanmış akredite olmuş olan programları tercih etmek, hem yurt içi hem de yurt dışında geçerli koçluk standartlarında eğitim almanızı sağlar. Özellikle dikkat edilmesi gereken nokta uluslararası geçerli olduğu sunulan eğitimlerin akreditasyonlarının olup olmadığını öğrenmektir. Yine üniversite bazında verilen programlar kurumsal bir çerçevede geçerliliği olan eğitim ve sertifikasyonları kapsar. Geçerli ve akredite eğitimleri alan kişiler koçluk eğitimlerine devam edip, Mentörlük alarak ünvanlama çalışmaları yapabilir ve deneyimleri çerçevesinde ilerleyebilirler. Koçluk programlarımızın uluslararası geçerli akreditasyonları vardır. Programlarımızı tamamlayan katılımcılarımızın isteğine bağlı olarak devamında ICF Akreditasyonu, ICF ünvanlaması ile ilgili danışmanlık, mentörlük çalışmaları da yapıyoruz.

Gelecek eğitimleriniz için hedefleriniz nelerdir?

Başarıya ulaşabilmemiz için hedeflerimizi bilmenin ve inancımızın yanı sıra mantıksal olarak olarak gelişmeye ve stratejilere yani yetenek ve tutkularımıza yol göstermeye ihtiyacımız vardır. Koçluk desteği almak aslında bir lüks değil ihtiyaçtır. Kendi alanlarında uzman koçlar ve eğitmenler yetiştirerek onlar aracılığıyla ihtiyaç duyan öğrencilere, bireylere ve kurumlara ulaşmayı hedeflemekteyiz. Özellikle, eğitim sektöründe verdiğimiz eğitimcilere yönelik “Eğitim ve Öğrenci Koçluğu”, “Anlayarak Hızlı Okuma Eğitmenliği”, “Hafıza Teknikleri Eğitmenliği”, “Akıl ve Zeka Oyunları Eğitmenliği” programlarımızı tüm öğretmenlerle, eğitimcilerle okul bazında veya ilçeler ve belediyeler bazında yaptığımız çalışmalarla yoğun bir şekilde aktarmak istiyoruz. Şimdiye kadar vermiş olduğumuz eğitimlerden almış olduğumuz geri bildirimler doğrultusunda öğrencilerimizin var olan mevcut kapasitelerini ortaya çıkarabilmeleri ve bu kapasiteyi daha etkili kullanabilmeleri için bu programların eğitimcilere dolayısıyla öğrencilere aktarılması son derece faydalıdır. Bu programların amacı; eğitimcilerin öğrencileriyle kurduğu iletişimi anlamlı ve güçlü hale getirmek, bireylerin farklılıklarını dikkate alarak öğrencilerinin mevcut kapasitelerini ortaya çıkarmalarını sağlamak, çağımızın değişen dinamiklerine uyum sağlayan bir eğitim ve öğretim anlayışı kazandırmak ve yeni kuşakların ihtiyaçlarını anlayarak eğitimcilere farklı bakış açıları kazandırmaktır.

Koçluk ve NLP eğitimlerinde sizi diğer kurumlardan ayıran en önemli özellik nedir?

Başarı tesadüfen elde edilemez. İstanbul NLP’yi farklı kılan en önemli özelliklerden biri de inovatif düşünce yapısı ve eğitim tasarımları ile programlarının sonunda davranış ve beceri boyutunda değişimi hedeflemesi ve gerçekleştirmesidir.  Yine katılımcılarımızla kurduğumuz ilişkiler samimiyet ve şeffaflık çerçevesi içindedir. Eğitim aldıktan sonra da iletişimimiz ve desteğimiz sürekli devam eder. Aldıkları programları hayata geçirirken karşılaştıkları sorunlarda, değişim süreçlerinde yanlarında oluruz. Çalıştıkları konularla ilgili belli bir deneyim ve birikime ulaştıklarında gelişimlerine yönelik aşamalarda gerek farklı programlarla, danışmanlık çerçevesinde onları desteklemeye devam ederiz. 

 

İstanbul NLP Akademi İş Birliği ile Gerçekleştirdiğimiz Eğitimler :