Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Çin Hat ve Resim Sanatı Eğitimi
Çin Hat ve Resim Sanatı Eğitimi
     18/02/2020 - 07/04/2020
     8 Gün / 16 Saat
     Salı
     18:00 - 20:00
     Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi
     480 TL
Eğitim Amacı
Çin Hat Sanatı ve resimi yapmayı öğrenmek, Çin kültürü yakından görmek
Kimler Katılabilir

Yeditepe Üniversitesi Konfüçyüs Enstitüsü ve Sürekli Eğitim Merkezi tarafından açılan Çin hat ve resim sanatları isimli seçmeli ders programı, enstitüde Çince dersleri alan üniversite öğrencilerimize mahsustur. Bu dersin amacı, Konfüçyüs Enstitüsünde Çince eğitim gören öğrencilerin geleneksel Çin kaligrafi ve resim sanat tarihi ile ilgili bilgilerin giriş seviyesi kadar edinmesi, Çince yazı, yazma ve Çince dil ile meraklarının artması, fırça ve mürekkeple Çin kaligrafi ve resim sanat uygulamasının geliştirmesi söz konusudur.

Kontenjan
Minimum : 5 Maksimum : 15
Son Başvuru Tarihi
12/02/2020
Eğitim İçeriği

 

Ders İçeriği

Dersten Sonra Edinecek Yetenek

1. Ders

Çin hat ve resim sanatlarının kısa tarihi

Çin fırçasının tutuşu, kullanım metodu, fırçayla hat için Çince yazı alfabesinin ve uygulamasının gösterisi.

Meşk üzerine yazı kopya çalışması.

Çin hat ve resim sanatlarının genel bakışı, geleneksel Çin fırçasının doğru kullanması, fırçayla Çince yazı alfabesinin yazış kurallarının bilinmesi.

Öğrenci Meşk üzerine kaligrafi yazması.

2. Ders

Çin hat sanatında klasik yazı ekolleri tanıtımı (Zhuan Shu, Li Shu, Kai Shu, Xing Shu, Cao Shu), bazı önemli yazı alfabesinin karakterdeki yazış sıraları.

Meşk üzerine yazı kopya çalışması.

Öğrenci kendi Türkçe isminin Çince yazı ile kaligrafi yazacak.

Çin kaligrafinde farklı klasik yazışın genel bakışı, yazışta karakterdeki alfabelerin sıralarının doğru yazma tecrübesinin kazanması.

Meşk üzerine kaligrafi yazabilmesi.

Öğrenci kendi Çince isminin kaligrafi şeklinde yazma (imza) bilinmesi.

3. Ders

Çin Shuimo (su-mürekkep resim/Sumi-e) sanatı için fırça-mürekkep kullanımı ve farklı mürekkep tonu gösterisi, Çin resim malzemelerinin tanıtımı (Şiuan kâğıdı, mürekkep, boya ve mühür).

Öğretmenin resim örnek gösterisi.

Şiuan ham kâğıdı üzerine farklı su-mürekkep oran olan fırça denetimi.

Basit figür örneğe göre taklit çalışması.

Geleneksel Çin kâğıdında fırça-mürekkep kullanımı, farklı mürekkep tonu ve fırça darbelerinin genel bilgileri ve uygulaması.

Fırçada su-mürekkep oranının tanıması ve uygulama tecrübesinin kazanması.

Mürekkep ve fırça ile basit çiçek veya hayvan figürlerinin çizilebilmesi.

4. Ders

Klasik Çin resim sanatından bazı seçkin örneklerin tadı alması ve taklit çalışması.

Çin resimde kompozisyon düzenlemesi ve konu seçimi (çiçek-hayvan, manzara)

Bu derste öğrenci dönemin bitirme eseri için hat veya resim anasanat dalını seçecek. Sonraki derslerde kendi alanda hat veya resim uygulama çalışacaklar.

Klasik eserlerin değerlendirmesi ve taklit çalışma tecrübesinin kazanması, Çin resim beğeninin alışması ve yorumlaması.

Şiuan kâğıdında fırça-mürekkep ve su-mürekkep tekniklerinin uygulaması.

Kendi meraka ve yeteneğine göre uygun ve belli bir sanat dalı belirtilmesi.

 

5. Ders

Hat grubu: Kai Shu yazı ekolünde meşk üzerine yazı uygulaması.

Fırça kullanımının ilerlemesi.

Şiuan kâğıdı ile fırçadaki su-mürekkebin oranı iyi kontrol edilmesi.

Mürekkebin farklı tonlarıyla resimde doğru ifade edilmesi.

Resim grubu: Klasik mürekkep resminin reprodüksiyon uygulaması.

6. Ders

Hat grubu: meşk kağıdı üzerine Şiuan ham kâğıdıyla kapanarak yazı çalışması.

İmitasyon teknik öğrenmesi ve uygulama ilerlemesi.

Resim grubu: Klasik mürekkep resminin reprodüksiyon uygulaması.

7. Ders

Bitirme projesi için konu seçmesi ve kendi sanat dalında uygulama çalışması.

Hat sanatı çalışan öğrenci meşke bakarak yazış uygulama ilerlemesi.

Resim çalışan öğrenci klasik esere bakarak kompozisyon ve yeni yorumla çizebilmesi.

8. Ders

Bitirme eserin tamamlanması ve teslim.

Dönemin dersleri bitikten sonra öğrenci kendi geleneksel fırça ile Çin hat ve resim sanatında kendi yorumla klasik eserlerin imitasyon uygulaması yapabilecek.

 


  1. Eğitmen
    Chuanyi Lei