Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Sertifikalı Ozon Uygulaması Eğitimi
     16/03/2020 - 17/05/2020
     120 Saat
     Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri
     08:00 - 18:00
     Yeditepe Üniversitesi GETAT Uygulama Merkezi-Acıbadem/İstanbul
     4.200 TL
Eğitim Amacı
Ozon Tedavisi Uygulamasını öğretmek ve Sağlık Bakanlığı onaylı uygulama sertifikası vermek.
Kimler Katılabilir

Tıp Hekimleri
Yeditepe Üniversitesi çalışanlarına özel eğitim ücreti 3.670 TL'dir. 
Eğitim sonunda sertifikanın Sağlık Bakanlığı'ndan onaylanması için 523 TL ödeme ayrıca yapılacaktır. 

Kontenjan
Min:10 Max:22
Son Başvuru Tarihi
13/03/2020
Eğitim İçeriği

16.03.2020 tarihinde uzaktan eğitim olarak başlayacaktır. Yüz yüze gerçekleşecek eğitim tarihleri 8,9,10,15,16,17 Mayıs 2020 tarihleridir. 

Eğitim sonu sınavı 31 Mayıs 2020 tarihinde yapılacaktır. 

 

Uzaktan ( Online ) eğitimde verilecek konuların listesi.

 

Sağlık Bakanlığı Ozon tedavisi uygulaması sertifikalı egitim programı Standartlarına göre yapılacaktır.

Ozon tarihi - Op. Dr. Saltuk Aytaçoğlu

Oksidan – Antioksidan - Op. Dr. Saltuk Aytaçoğlu

Dünyada ve Türkiye’de Tamamlayıcı Tıp ve Ozonun Yeri - Op. Dr. Asım Çiloğlu

Ozon Mekanizması - Op. Dr. Saltuk Aytaçoğlu

Ozon Tedavinin Endikasyonları ve Uygulama Metodları - Uz.Dr. Lale Yeprem

Ozon ile Yara Tedavisi - Op. Dr. Asım Çiloğlu     

Aktifoks ile Yara Bakımı - Op. Dr. Asım Çiloğlu

Ozon Sauna - Op. Dr. Saltuk Aytaçoğlu

Ortopedik hastalıklarda Ozon kullanımı - Op. Dr. Asım Çiloğlu

Case Report ( Romatoit Artritli bir hasta A.E.) - Uzm. Dr. Lale Yeprem

Dozaj , Protokoller ve kullanılacak Ozona dayanıklı malzemeler - Op. Dr. Saltuk Aytaçoğlu

Pratik Uygulama Uz. Dr. Lale Yeprem - Uzm. Dr. Lale Yeprem

Ozon Terapi Tarihi - Op.Dr. Saltuk Aytaçoğlu

Günümüzde Ozon Terapi - Op. Dr. Muammer Velidedeoğlu

Türkiyede Ozon Terapi - Prof. Dr. Cihan Aksoy

Oksidan- Antioksidan Mekanizma - Op.Dr. Saltuk Aytaçoğlu

Ozon Terapi etki mekanizması - Op.Dr. Saltuk Aytaçoğlu

Ozon Terapi Uygulama Metodları - Uz.Dr. Lale Yeprem

Ozon Terapi Endikasyon ve Doz Protokolleri - Op.Dr. Saltuk Aytaçoğlu

Diyabetik Ayak ve Ozon Terapi / Ozonoid ile Yara Bakımı - Op. Dr. Asım Çiloğlu

Biyo- oksidatif Tedaviler  -  Dr. Coşkun Akay

Deneysel, İndüklenmiş Artrit. Ozon terapinin Redoks Dengesine etkisi  -  Prof.Dr. Nabil Mawsouf (Türkçe çeviri)

Radyasyon ve Ozon Terapi Uygulanan Ratlarda Antioksidan Enzim Düzeyleri  -  Op. Dr. Mustafa Köseahmetoğlu

Ozonize PRP ile Vertebral Disk ve Antiküler Patolojilerin Tedavisi - Prof. Dr. Fernando Kirchner (Türkçe çeviri)

Karaciğer Karsinomunda Ozon Terapi - Prof.Dr. Nabil Mawsouf (Türkçe çeviri)

Onkolojide Tamamlayıcı Tıp Yöntemi  - Dr. Renate Vieabahn (Türkçe çeviri)

Onkoloji ve Ozon Terapi , Klinik tecrübe - Op. Dr. Mustafa Köseahmetoğlu

Miyafasiyal sistem, Triger nokta ve Ozon tedavisi – Nöralterapi - Op. Dr. Hasan Doğan

Alt ekstremitenin kronik iskemik hastalıklarında ozon tedavisi , lumbal sempatik sinir bloğu ve lumbal sempatik sinir bloğu ile ozon tedavisinin karşılaştırılması - Uzm. Dr. Özgür Güler

Kronik Enflamatuar Bağırsak Hastalığında Ozon Terapi - Dr. Michael Schreiber (Türkçe çeviri)

Enflamatuar bağırsak hastalıklarında Ozonid uygulama - Op. Dr. Mustafa Köseahmetoğlu

Gonartrozda Ozon Terapi - Op. Dr. Hasan Doğan

Ozon, Vitamin ve Mineral uygulaması - Dr. Michael Schreiber (Türkçe çeviri)

Yoğunbakımda Ozon Terapinin yeri var mı? - Doç Dr. Kamer Dere

Podoloji ve Posturolojide Topikal Ozon Uygulaması - Op.Dr. Stefan Tiron (Türkçe çeviri)

Spor Travmasında Ozon terapi - Op.Dr. Stefan Tiron (Türkçe çeviri)

İmmünolojide Ozon terapi - Dr. Coşkun Akay

Çocuk astım tedavisinde Adjuvan olarak Ozon terapi - Prof.Dr. Nabil Mawsouf (Türkçe çeviri)

Düşük doz Ozon konsepti , Biyoregülatör olarak Ozon - Dr. Renate Viebahn (Türkçe çeviri)

Ağrı tedavisinde Ozon kullanımı - Prof. Dr. Avni Babacan

Ozon Sauna - Op. Dr. Saltuk Aytaçoğlu

Lumbal Diskopatilerde İntraforminal Ozon kullanımı - Prof. Dr. Avni Babacan

I/R hasarında ozon ile oksidatif ön hazırlık uygulamasının kalp koruyucu etkisi İn-Vivo çalışma -  Prof.Dr. Nabil Mawsouf (Türkçe çeviri)

Ozon jeneratörler , aksesuarları uygulama yöntemleri - Dr. Michael Schreiber (Türkçe çeviri)

Eklem içi ve Triger nokta Ozon uygulamaları - Op.Dr. Hasan Doğan

Podoloji ve Posturolojide Ozon uygulaması - Op. Dr. Stefan Tiron (Türkçe çeviri)

Kronik Enflamatuar Hastalıklar - Dr. Renate Viebahn (Türkçe çeviri)

Case report - Romatoit Artritli bir hasta A.E. -  Dr. Lale Yeprem

Dozaj , protokoller ve kullanılacak Ozona dayanıklı malzemeler - Dr. Renate Viebahn(Türkçe çeviri)

Ozon tedavisi ile kullanılabilen mineral ve vitaminler - Dr. Hartmut Dorstewilz

Akupunktur ve Ozon  - Yrd. Doç. Dr. Erol Ergüler

Kanser ve Ozon - Dr. Renate Viebahn

Pratik uygulama - Dr. Hartmut Dorstewilz & Dr. Lale Yeprem

Dünya’da ve Türkiye’de tamamlayıcı tıp ve ozonun yeri - Yrd. Doç. Dr. Erol Ergüler

Ozonun etki mekanizması I  - Yrd. Doç. Dr. Erol Ergüler

Ozon tedavinin endikasyonları ve uygulama metodları - Dr. Lale Yeprem

Endokrin ve metabolik hastalıklarda Oksidatif stres ve Ozon - Yrd. Doç. Dr. Erol Ergüler

Ozon ile yara tedavisi - Op. Dr. Asım Çiloğlu

Cerrahide ozon kullanımı I - Prof. Dr. Ahmet Dinççağ

Dozaj , protokoller ve kullanılacak Ozona dayanıklı malzemeler - Yrd. Doç. Dr. Erol Ergüler

Ozonun etki mekanizması II - Yrd. Doç. Dr. Erol Ergüler

Cerrahide Ozon kullanımı II - Prof. Dr. Ahmet Dinççağ

Case report - Romatoit Artritli bir hasta A.E. - Dr. Lale Yeprem

Ozon tedavisi ile kullanılabilen mineral ve vitaminler - Yrd.Doç.Dr.Erol Ergüler

Akupunktur ve Ozon - Yrd.Doç.Dr.Erol Ergüler

Ortopedik hastalıklarda Ozon - Prof. Dr. Nadir Şener

Pratik uygulama - Dr. Lale Yeprem

Ozonun etki mekanizması - Dr. Renate Viebahn

Ozon tedavisinin fizyolojik mekanizmalarla ilişkisi  - Doç.Dr.Ahmet Korkmaz

Floroskopi eşliğinde İntradiskal Ozon Nükleolizis ( Ozon Diskektomi) - Prof.Dr.Nurettin Lüleci

Ozon ve serbest radikallerin rolü - Doç.Dr.Ahmet Korkmaz

Ozonun diğer moleküler etkileşimleri - Doç.Dr.Ahmet Korkmaz

Dünya’da tamamlayıcı tıp - Prof.Dr. Cihan Aksoy

Medikal ozon uygulama yöntemleri -  Dr. Hartmut Dorstewilz

Diyabet ve dolaşım bozuklukları  -  Dr. Renate Viebahn

Tip2 Gonartrozlarda İntraartiküler Ozon enjeksiyonu - Prof. Dr. Avni Babacan

Lumbar Diskopatilerde intraforaminal ozon -  Prof. Dr. Avni Babacan

Medikal ozonda kullanılan malzemeler - Dr. Renate Viebahn

Ozon ile yaptığımız deneysel çalışma örnekleri - Doç.Dr.Ahmet Korkmaz

Pratik uygulamalar   - Dr.Hartmut Dorstewilz

Türkiye’de Ozon tedavisinin gelişimi - Op. Dr. Asım Çiloğlu

Ozonun etki mekanizması - Dr. Renate Viebahn

Ozon tedavi endikasyonları ve uygulama metodları - Dr. Hartmut Dorstewitz

Lokomotor sistem ağrılarında ozon tedavisi - Op.Dr. Hasan Doğan

Yaraların ozonla tedavisi - Op.Dr. Hasan Doğan

Diyabetik Anjiopati ve Dolaşım bozuklukları - Dr. Renate Viebahn

Yara iyileşmesi ve ozon vaka sunumları - Op.Dr. Ümit Sabancı

Ozonla Yara tedavisi - Op. Dr. Asım Çiloğlu

Radyoterapi yapılan ratlarda ozon tedavinin etkileri - Op.Dr.Mustafa Köseahmetoğlu

Medikal Ozon uygulamalarında dikkat edilmesi gereken uyarılar - Op.Dr.Muammer Velidedeoğlu

Medikal Ozonda kullanılan malzemeler - Dr. Renate Viebahn

Kronik ağrıda Ozon kullanımı  - Prof. Dr. Avni Babacan

Onkolojide Ozon uygulamaları  -  Dr. Renate Viebahn

Ozon tedavisinde uygulama dozları - Dr. Renate Viebahn

Pratik uygulamalar - Dr. Hartmut Dorstewitz & Dr. Lale Yeprem

Türkiye’de Ozon terapi  - Dr. Lale Yeprem

Dünya’da Ozon terapi  -  Op.Dr. Saltuk Aytaçoğlu

Oksidan – antioksidan-ozon mekanizması - Op.Dr. Saltuk Aytaçoğlu

Ozon terapi endikasyonları  - Dr. Lale Yeprem

Ozon terapi uygulama yöntemleri - Dr. Lale Yeprem

Diabet ve Ozon terapi - Op.Dr. Saltuk Aytaçoğlu

Köpeklerde parapleji sonrası oluşan deküpitis ülserlerinde Ozon terapi - Vet.Dr.Mehmet Gürol Arslan

Ozon terapinin köpek Hematolojisi üzerine etkisi - Vet.Dr.Mehmet Gürol Arslan

Kozmetik ve ozon terapi - Op.Dr. Saltuk Aytaçoğlu

Ozon terapi tedavi protokolleri  -  Op.Dr. Saltuk Aytaçoğlu

Bio-oksidatif tedaviler  -  Dr. Coşkun Akay

İmmünolojide Ozon terapi - Dr. Coşkun Akay

Ozon Sauna Onkolojide yeri var mı?- Op.Dr. Saltuk Aytaçoğlu

Ozon Akupunktur - Op.Dr. Saltuk Aytaçoğlu

Work shop : Ozon Jeneratörler , aksesuarları uygulama yöntemleri - Uz. Dr. Lale Yeprem

Yara bakımı ve terapisinde Ozon terapi / Ozon PRP - Op. Dr. Ümit Sabancı

Bel ve boyun fıtıklarında – hastalıklarında Ozon terapi - Op. Dr. Ümit Sabancı

Work shop : Ozonterapi : Minimal invaziv uygulamalar - Op. Dr. Ümit Sabancı

Work shop kozmetik – lazer ve Ozon terapi  - Op.Dr. Saltuk Aytaçoğlu

Medikal Ozon kullanım klavuzu  - Dr. Renate Viebahn

Medikal Ozonun tarihi - Yrd. Doç. Dr. Erol Ergüler

Türkiye’de medikal ozonun yasal statüsü- T.C. Sağlık bakanlığı

Cerrahi medikal Ozon tecrübesi - Prof. Dr. Ahmet Dinççağ

Ozon ve Oksidatif stres mekanizması - Dr. Renate Viebahn

Ozon terapi genel kullanım: Sistemik ve Topikal Ozon yöntemleri - Dr. Michael Schreiber

Work Shop I – Ozonun sistemik ve topikal kullanımı - Dr. Michael Schreiber

Diabetik yaralarda Ozon kullanımı - Op. Dr. Asım Çiloğlu

Kronik yara ve yanıklarda Ozon tedavisi ve uygulamaları - Doç. Dr. Ayla Kabalak

Ozonla Hepatit C tedavisi - Prof. Dr. Nabil Mawsouf

Ozona dayanıklı malzemeler - Dr. Renate Viebahn

Ozon, vitamin ve mineral uygulamaları - Dr. Michael Schreiber

Kronik enflamatuvar eklem hastalıklarında Ozonla ağrı tedavisi - Prof. Dr. Ziad Fahmy

Work Shop II – Kronik enflamatuvar eklem hastalıklarında Ozonla ağrı tedavisi - Prof. Dr. Ziad Fahmy

Akapunktur ve Ozon - Yrd. Doç. Dr. Erol Ergüler

Ozonlu su ve ozonlu yağ uygulamaları - Dr. Renate Viebahn

Ozonla yara tedavisi  -  Op. Dr. Ümit Sabancı

Ortopedik hastalıklarda Ozon kullanımı - Prof. Dr. Nadir Şener

Ozon terapi ve Postoruloji - Op. Dr. Stefan Tiron

Ozon tedavisinde aydınlatılmış onamın önemi - Doç. Dr. Abdi Özaslan

Work Shop III – Posturoloji ve Podolojide Ozon kullanımı - Op. Dr. Stefan Tiron