Bireysel ve Kurumsal Hukuk Eğitimi

Bireysel ve Kurumsal Hukuk Eğitimi
Eğitim Ücreti (TL)
290
Eğitimin Amacı

Bu eğitimde, bireysel ve kurumsal hukukun temel ilkelerini ve profesyonel hayatta bireylerin kavraması gereken hukuk süreçleri kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Eğitim içeriğinde, miras hukuku, aile hukuku, tüketici hukuku, rekabet hukuku, sermaye piyasası hukuku, iş hukuku ve borçlar hukuku gibi öneli konular temel olarak aktarılmaktadır.

Kimler Katılabilir

*Şirket yöneticileri,

*Kamu ve özel sektör çalışanları,

*Girişimciler ve iş kurmak isteyenler,

*Yeni mezunlar ve üniversite öğrencileri,

*Genel hukuk branşları konusunda bilinçlenmek isteyen tüm bireyler.

*Miras Hukukunun Temel Kavramları

*Ölüme Bağlı Tasarruflar ve Mirasın Mirasçılara İntikal Süreci

*Aile Hukukunda Evlenme ve Boşanma Kurumları, Boşanma Sonrası Velayet Durumu

*Tüketici Hukukunda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Temel Özellikleri

*Tüketicinin Sahip Olduğu Haklar

*Fikri Mülkiyet Kavramı, Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku

*İflas Kavramı ve İflas Hukuku

*Rekabet Hukuku Alanında Rekabet Hukukunun Temel Özellikleri

*Haksız Rekabet Müessesesi

*Şirketler Hukuku, Genel Özellikler ve Şirket Türleri

*Sermaye Piyasası Hukukunda Sermaye Piyasasının Kaynakları

*Sermaye Piyasası Kurulunun Genel Anlamda Yetkileri

*Borçlar Hukukunda Borçlar Hukukunun Anlamı ve İşlevi

*Borcun Kaynakları ve Borcun Sona Erme Sebepleri

*İş Hukukunda İşçi/İşverenin Hak ve Borçları