Kurumsal İmaj ve İtibar Yönetimi Sertifika Programı

kurumsal imaj ve itibar yönetimi
Eğitim Süresi
240 Dakika
Eğitim Ücreti (TL)
590
Eğitimin Amacı

Bu eğitim programı; kurum ve marka itibarı yönetimi konusunda derinlemesine bilgi sahibi olarak uzmanlaşmak isteyen katılımcılara, itibar yönetim sürecini, kurum kimliği ile itibarın ilişkisini, itibar ölçümünü, kriz dönemlerinde itibar yönetimini ve stratejik adımlarını detaylarıyla aktarmayı amaçlamaktadır.

Kimler Katılabilir

*Orta ve üst düzey yöneticiler,

*Beyaz yakalı çalışanlar,

*İtibar yönetimi konusunda derinlemesine bilgi edinmek isteyenler,

*Halkla ilişkiler ve pazarlama alanında kariyer hedefleyenler,

*İtibar konusunun öneminin farkında olan ancak nasıl ölçümlenip, yönetileceği konusunda teorik ve pratiğin bir arada verildiği kaynakları bulmakta zorlanan profesyoneller.

- KURUMSAL İTİBAR OLUŞTURMA EĞİTİMİ:

*İtibar Kavramı

*Kurumsal İtibar / Marka İtibarı

*Kurum İmajının İtibarla İlişkisi

*Kurumsal İtibarın Stratejik Açıdan Önemi ve Paydaşlarla Olan İlişkisi

*Kurumsal İtibarınızı Nasıl Oluşturursunuz ve Süreci Nasıl Yönetirsiniz?

*Kurum Kimliği ve İtibarın İlişkisi

*Kurum Kimliği Unsurlarının İtibarla İlişkisi

*Kurum Felsefesi ve İtibarla İlişkisi

*Kurumsal İletişim ve İtibarla İlişkisi

*Kurumsal Dizayn ve İtibarla İlişkisi

*Kurumsal Davranış ve İtibarla İlişkisi

*Kurum Kimliği Yapıları ve Yapılarına Göre İtibar Yönetimi

*Tekli Kimlik- Monolitik Kimlik ve Yönetimi

*Desteklenen Kimlik ve Yönetimi

*Marka Kimliği ve Yönetimi

- KRİZ ANLARINDA İTİBAR YÖNETİMİ EĞİTİMİ:

*Risk Yönetimi

*Kriz Anlarında İtibar Yönetimi

*Algı, Algılama Türleri ve İtibarı Yönetiminde Yapılması Gerekenler

*Risk ve Kriz Ortamında Algılama

*Öğrenme Kuramı

*Gestalt Kuramı

*Belleksel Kurgulayıcı Kuram

*Algılama Çeşitleri

*Algılamayı Etkileyen Örgütleyici Faktörler

*Risk ve Kriz Sürecinde İtibar Yönetimi Acısından Medya ile İlişkiler

- KURUMSAL İTİBARIN ÖLÇÜMLENMESİ EĞİTİMİ:

*Kurumsal İtibarınızı Nasıl Ölçümleyebilirsiniz?

*Kurumsal İtibar Yönetiminde Sosyal Sorumluluk

*Kurumsal İtibar Yönetiminde Finansal Performans

*Kurumsal İtibar Yönetiminde Ürün / Hizmet Kalitesi

*Kurumsal İtibar Yönetiminde Vizyon ve Liderlik

*Kurumsal İtibar Yönetiminde Çalışma Ortamı

*Kurumsal İtibar Yönetiminde Duygusal Çekicilik

 

Bu eğitim Campüs Online işbirliği ile düzenlenmektedir. Ayrıntılı bilgi ve kayıt için: https://www.campusonline.com/egitim/kurumsal-imaj-ve-itibar-yonetimi-sertifika-programi-p-435

Eğitim tamamlandığında sertifikanız Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından hazırlanacaktır.