Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Rusça Dil Kursu
     11/02/2020 - 16/04/2020
     20 Gün / 60 Saat
     Salı ve Perşembe
     18:30 - 21:30
     Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi
     900 TL
Eğitim Amacı
Genel Rusça dil kursu, öğrenenlere Avrupa Ortak Başvuru Metni'nin çerçevesinde dört temel dil becerisini (dinleme, konuşma, okuma, yazma) kazandırmaya, çeşitli yaşam alanlarında faaliyet sürdürebilmek için iletişimsel ve sosyo-kültürel becerilerini geliştirmeye yönelik hazırlanmıştır.
Kimler Katılabilir

Rusça öğrenmek veya Rusçasını geliştirmek isteyen herkes katılabilmektedir.
İstek Vakfı Okulları öğrencilerine ve çalışanlarına, Yeditepe Üniversitesi öğrencilerine, çalışanlarına ve mezunlarına, İSTEKKART sahiplerine %10 indirim yapılacaktır. 

Kontenjan
Min:6 / Max: 20
Son Başvuru Tarihi
05/02/2020
Eğitim İçeriği

Ortak öneri dil düzeylerine göre kapsamlı eylem odaklı bir eğitim programı uygulanmaktadır.
A1: Öğrenim süreci somut ihtiyaçların karşılanmasını amaçlamaktadır: bilinen günlük ifadeleri ve oldukça basit cümleleri anlayıp kullanmayı, kendini tanıtmayı, başkalarını tanıştırmayı, basit sorular yöneltmeyi ve kendi hakkında soruları yanıtlayabilmeyi, yavaş ve anlaşılır bir biçimde basit konuşmayı algılayıp anlamayı kapsamaktadır.
A2: Bu dil seviyesinde öğrenenin ilgi alanıyla ilgili cümleleri kurması ve sıkça kullanılan anlatımları (örneğin, kişi ve aileyle ilgili bilgileri, alışveriş, iş, yakın çevre) anlaması sağlanmaktadır.  Bu kurun sonunda öğrenen bilinen alışılmış konularda, basit durumlarda kendini ifade edebilmekte, geçmişi, eğitimi, çevresi ve doğrudan gereksinimleriyle bağlantılı şeyleri basit dilsel araçlar yardımıyla anlatabilmektedir.
B1: Anlaşılır ve ölçünlü bir dille konuşulduğunda, iş, okul, boş zaman etkinlikleri vb. gibi bilinen şeyler söz konusu olduğunda, konuşmanın ana hatlarını anlaşılması sağlanmaktadır. Öğrenen bu dil düzeyinde Rusya’ya veya Rusça konuşulan ülkelere olası yolculuklarda karşılaştığı çoğu zorlukların üstesinden gelebilmekte, bilinen konularda ve ilgi duyduğu alanlarda kendini basit ve bağlantılı olarak ifade edebilmektedir.
B2: Bu dil seviyesi soyut ve somut konular içeren metinlerin içeriğini ana hatlarıyla kavramayı, kendi uzmanlık alanındaki tartışmaları anlamayı, kendini geniş bir konu alanında ayrıntılı ve akıcı bir şekilde ifade edebilmeyi sağlamaktadır. Güncel bir konuda görüş belirtmek ve çeşitli olayların olumlu ve olumsuz yönlerini açıklamak mümkündür.
Ders İçi Temel Kaynaklar
Чернышов С., Поехали! Русский язык для взрослых.
Миллер, Политова, Жили-были. 12 уроков русского языка.
Антонова В., Дорога в Россию.
Эсмантова Татьяна, Русский язык: 5 элементов.
 
Eğitim A1.1 seviyesinden başlayacaktır.


  1. Eğitmen
    İrina Şen