TORFL Hazırlık Kursu

torfl hazırlık kursu
Eğitim Süresi
20 Hafta / 120 Saat
Eğitim Günleri
Salı
Perşembe
Eğitim Saatleri
18:30 ~ 21:30
Eğitim Yeri
Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi
Eğitim Ücreti (TL)
2000
Eğitimin Amacı

Son zamanlarda dil politikası alanında gözlemlenen bütünleşme süreçleri, uluslararası düzeyde tanınan ve eşdeğer kabul edilen sertifikalandırma işlemlerinin temelini oluşturacak, dilde yeterlilik seviyesini ölçmeye yönelik ortak standartları belirleme ihtiyacını doğurmuştur. Belirli seviyelerdeki eğitimin içeriği ve öğrenme çıktılarını oluşturan temel gereklilikler muadil devlet standartlarında belirtilmektedir. Her bir seviye için öğrencilerin edinmesi gereken okuma, dinleme, konuşma ve yazmaya yönelik bilgi ve beceriler tanımlanmaktadır.

 

Eğitimimiz Online olarak devam etmektedir.

Kimler Katılabilir

TORFL sınavına hazırlık kursları bireysel veya gruplara yönelik programlar halinde düzenlenmektedir. Adayların sınava hazırlık düzeyinin saptanması için dil seviyelerinin ve bilgi eksikliği vb. nedenlerden kaynaklanan sorunların tespit edilmesi ardından elde edilen veriler ışığında sınava hazırlık programları oluşturulur.

Son Başvuru Tarihi
Kontenjan
Min:5 Max:10

BAŞLANGIÇ (ТЭУ). Bu sertifika, adayın (öğrencinin) basit kelimelerle kendini günlük hayatta ifade edebileceğini göstermektedir.
TEMEL (ТБУ). Bu sertifika, adayın (öğrencinin) günlük hayatını ettirecek düzeyde konuşma, yazma ve duyma becerilerine sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca bu sertifika, Rus vatandaşlığına kabulde yardımcı olmaktadır.
 
ORTA (ТРКИ 1). Bu sertifika, adayın (öğrencinin) anadili Rusça olan kişilerle temel düzeyde konuşabildiğini gösterir.
Rusya’daki üniversitelere girişlerde bu belgenin ibrazı gereklidir.
 
ORTA ÜSTÜ (ТРКИ 2). Bu sertifika, adayın (öğrencinin) geniş kitleler karşısında kültürel, eğitim ve profesyonel alanlarda konuşabilme yeteneğine sahip olduğunu göstermektedir. Beşeri ilimlerde (filoloji hariç) teknik mühendislikler ve doğa bilimi alanlarında profesyonel olarak çalışmayı sağlar. Bu sertifika lisans derecesini almak için gereklidir ve Rusya’daki üniversitelerde akademisyen olma yeterliğine sahip olduğunu gösterir.
 
İLERİ (ТРКИ 3). Bu sertifika, adayın (öğrencinin) her alanda iyi bir şekilde konuşabilme yetisine sahip olduğunu; Rusça konuşulan alanlarda, filoloji uzmanı, çevirmen, editör, gazeteci, diplomat ve yönetici pozisyonlarında çalışabilme yeterliliğine sahip olduğunu göstermektedir. Bu sertifika, yukarıda bahsi geçen uzmanlık alanlarında (Rus filolojisinde alanında, filolog ve uzmanlık eksperi ve mastırı dışında) lisans, uzmanlık ve mastır derecesi için gereklidir.
 
YETKİN (ТРКИ 4). Bu sertifika, adayın (öğrencinin) Rusça’ya hakim olduğunu göstermektedir. Bu sertifika, Rus filolojisi alanında uzmanlık diploması, mastır derecesi ve doktora için gereklidir. Bu sertifika, Rusça öğretimi ve araştırma hakkını verir.
 
Учебные пособия
1.Школа тестора: лингводидактическое тестирование  ТРКИ-TORFL. Методическое пособие для преподавателей РКИ / О.А. Лазарева. 3-е изд. — 2015. — 88 с. ISBN 978-5-88337-234-5/ 3-е изд. — 2016. — 64 с. ISBN 978-5-88337-247-5
2. Что такое русский тест? Российская государственная система тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку (ТРКИ–TORFL) / Т.М.Балыхина. 2013. — 144 с. ISBN 978-5-88337-305-2
3. Основы теории тестов и практика тестирования (в аспекте русского языка как иностранного) /Т.М.Балыхина. 2-е изд. — 2007. — 56 с. ISBN 978-5-88337-100-3
4. Основы теории тестов и практика тестирования (в аспекте русского языка как иностранного) / Т.М.Балыхина. 3-е изд. — 2009. — 240 с. ISBN 978-5-88337-125-6
5. Практический курс русского языка для переводчиков. Пособие по развитию речи /М.Н.Есакова, Ю.Н.Кольцова, Г.М.Литвинова. 2015. — 248 с. ISBN 978-5-88337-319-9
6. Пособие по обучению русскому ударению/ М.Н.Шутова. Пособие адресовано иностранным учащимся, владеющим русским языком на уровне В2–С1. 2-е изд. — 2016. — 96 с. ISBN 978-5-88337-297-0
7. Русский язык: графика, орфография, лексика. Рабочая тетрадь/ С.А.Ильина, И.С.Иванова 2 изд. — 2016. — 120 с. ISBN 978-5-88337-281-9