Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
 • Yeditepe Üniversitesi Android Yaz Okulu
 • Yeditepe Üniversitesi Java Yaz Okulu

Yaklaşan Eğitimler

 • Bu eğitim Android Studio ve Emülatörü kullanarak Android programlamayı tanıtan teknik bir eğitimdir. Android ‘e yeni başlayan programcılar için uygundur.
  Sem Yeditepe    Yeditepe...
 • Bu eğitimde Nesne Yönelimli Programlama dillerinin öncülerinden ve Android Mobil Programlama platformunun temelini oluşturan JAVA bire bir çalışan kod örnekleriyle teknik açıdan incelenmektedir.
  Sem Yeditepe    Yeditepe...
 • Güzel Sanatlar Fakültesinin Özel Yetenek Sınavlarıyla öğrenci alan bölümlerin yetenek sınavlarına yönelik öğrencilere ön hazırlık programı uygulanmasını ve kampüsü, üniversiteyi, fakülteyi ve öğretim üyelerini öğrencilere tanıtmayı amaçlar.
  Sem Yeditepe    Kampüs
 • Beslenme ve Diyetetik alanında eğitim almış ve mesleği icra edenlere eğitim sırasında üzerinde az durulan ya da durulmayan konularda katkıda bulunmaktır. Bu kapsamda etik çalışma koşulları yeniden vurgulanacak, TDD 'nin sorumluluk, yetki ve yasal düzenlemeler konusundaki beklentileri anlatılacaktır. Meslekteki en güncel gelişmelerin paylaşılacağı eğitimde hasta, hasta yakını ile ilişkiler, hastaya yaklaşım için kullanılabilecek psikolojik yaklaşım teknikleri ele alınacaktır.
  Sem Yeditepe    Kampüs,...
 • Programımızın temel amacı öğrencilerimizin, ana dili İngilizce olan insanların farklı konular üzerine konuştuğunda, konuşulanları detaylı bir şekilde anlamalarını; bu ve benzer konularda kendi fikirlerini rahatça ve doğru olarak ifade etmelerini sağlamaktır.
  Sem Yeditepe    Yeditepe...
 • Alt kısımda belirtilen kanun ve yönetmelikler baz alınarak mevzuata uygun şekilde işletmelerde talepler doğrultusunda “BİNALARDA, YANGIN GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI” hazırlar.
  Sem Yeditepe    ANKARA,...
 • Alt kısımda belirtilen kanun ve yönetmelikler baz alınarak mevzuata uygun şekilde işletmelerde talepler doğrultusunda istenen ve iş yeri risk analizinden farklı olan “ Yangın Risk Analizi ” hazırlar.
  Sem Yeditepe    ANKARA,...
 • Alt kısımda belirtilen kanun ve yönetmelikler baz alınarak mevzuata uygun şekilde işletmelerde çalışan tüm personelin zorunlu alması gereken 1 günlük “ Kapalı – Kısıtlı Alanlarda Çalışma Eğitimi ” verebilecek, kimyasallarla çalışmalarda güvenlik önlemleri alınması, kirli havanın bertaraf yapılarak temiz hava girişinin sağlanması, acil durumlarda müdahale vb. konularında '' Kapalı – Kısıtlı Alanlarda Çalışma Eğitici Eğitmeni'' yetiştirmektir.
  Sem Yeditepe    ANKARA
 • Eğitimcilerin mikro ve makroekonomi alanlarında temel bir yeterliliğe sahip olması, ekonomik gelişmeleri daha iyi takip edebilmeleri ve anlayabilmeleri için temel ekonomi ve finansal okuryazarlık alanında müfredat oluşturarak öğrencilere girişimcilik alanında eğitim verebilmeleri amacıyla Eğiticimler için Temel Ekonomi ve Girişimcilik Eğitimi düzenlenmektedir
  Sem Yeditepe    Yeditepe...
 • Eğitimcilerin mikro ve makroekonomi alanlarında temel bir yeterliliğe sahip olması, ekonomik gelişmeleri daha iyi takip edebilmeleri ve anlayabilmeleri için temel ekonomi ve finansal okuryazarlık alanında müfredat oluşturarak öğrencilere finansal okuryazarlık alanında eğitim verebilmeleri amacıyla Eğiticimler için Temel Ekonomi ve Finansal Okuryazarlık Eğitimi düzenlenmektedir.
  Sem Yeditepe    Yeditepe...
 • Model Roket’in uygulaması ve STEM Eğitimi’nin ilişkilendirilmesine yönelik becerilerin kazandırılmasıdır.
  Sem Yeditepe    Yeditepe...
 • Öğretmenlerimiz her dönemde eğitim öğretim faaliyetlerinin en kritik noktasında yer alarak bu faaliyetlerin başarıya ulaşmasında belirleyici olmuşlardır. Teknolojinin hızla ilerlemesi ve yeni yüzyılın ihtiyaç duyduğu bireyleri yetiştirebilmek için eğitim ortamları ve öğretim yöntemlerindeki değişiklikler öğretmenlerin kullandıkları araç ve materyalleri de etkilemektedir.
  Sem Yeditepe    Yeditepe...
 • Fischertechnik Yapı Setleri’nin STEM ile ilişkilendirilmesi, her yaş grubunda, müfredat ve kulüp bazlı uygulama becerilerinin kazanılmasıdır.
  Sem Yeditepe    Yeditepe...
 • Yeni öğrenme yaklaşımları ve 21. Yüzyıl becerileri çerçevesinde STEM Eğitimi ve disiplinleri hakkında, farkındalık oluşturulması ve okuryazarlık becerilerinin kazanılmasıdır.
  Sem Yeditepe    Yeditepe...
 • Bu eğitimin amacı kişilere, kurumları yönetenlere, toplulukları ve şirketleri yönetebilecek yönetici adaylarına kritik zamanlarda, baskı altındayken, karmaşık ve ani gelişen süreçlerde karar, tercih, değişim ve varlığını sürdürme becerileri ve teknikleri kazandırmaktır. Esnek ve değişken bir dünyada kuruluşların, dayanıklılığı ile dönüşüm yeteneklerini geliştirebilmeleri için etkin, paylaşılan ve büyük tabloluyu okuyabilen liderlikleri, karar süreçlerini ve tekniklerini öğrenmeleri ve yaşama getirmeleri gerekiyor.
  Sem Yeditepe    Yer seçimi...

Referanslarımız

Çözüm Ortaklarımız