Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
 • Kurumlara Özel Oryantasyon Eğitimi Tasarımı

Yaklaşan Eğitimler

 • Bu eğitim ile katılımcılar ; 6306 Sayılı “AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN” kapsamında kanunun tüm içeriğini öğrenirken, bu süreçte karşılaşılan sorunları, saha uygulamalarını , kentsel dönüşüm süreçleri içerisinde yer alan paydaşları ve ayrıca kentsel dönüşümün finansman modellerini öğrenebileceklerdir. Katılımcılar elde edecekleri bu bilgiler ışığı altında ; ihtiyaçların belirlenmesi , başvuru kanalları , süreç yönetimi, kontrol ve denetim mekanizmaları , imar yönetmelikleri , ihtiyaçlara yönelik uygun çözüm yöntemlerinin belirlenmesi ve doğru sunum yöntemlerin
  Sem Yeditepe    20/01/2018
  Sem Yeditepe    Yeditepe...
 • Hepimiz yeni bir işe başladığımız, heyecanlı ve biraz da stresli olduğumuz, oryantasyon dönemlerinden geçtik. Elimize prosedürler, tamamlamamız gereken evrak listeleri tutuşturuldu. Şirket sunumlarını saatlerce dinledik. Aklımızda pek çok soru vardı, ancak çoğunu sormaya belki de çekindik. Oryantasyonun yeni yetenekleri kazanmakta çok etkili olduğu biliniyor. Ancak programlar ne kadar doğru tasarlanıyor ve sunumlar hayatın içinden oluyor?
  Sem Yeditepe    09/12/2017
  Sem Yeditepe    Yeditepe...
 • Bu eğitimin amacı katılımcılara öncelikle Java programlama diline giriş yapılarak Android Studio platformunda mobil uygulama geliştirme eğitimi vermektir. Eğitimin son ayında katılımcıların kendi seçtikleri bir konuda bir mobil uygulama geliştirmelerine olanak yardımcı olunarak bu sayede uygulamalı bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır.
  Sem Yeditepe    11/03/2018
  Sem Yeditepe    Yeditepe...
 • Bu eğitimin amacı katılımcılara oyun motorları hakkında genel bilgi verildikten sonra, C# programlama dili ihtiyaç seviyesinde özet yapılarak, Unity 3D platformunda C# programlama dili kullanılarak 3 boyutlu oyun tasarımı ve programlaması yapmaktır. Eğitimin son ayında katılımcıların kendi seçtikleri bir konuda bir oyun geliştirmelerine yardımcı olunarak uygulamalı bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır.
  Sem Yeditepe    10/03/2018
  Sem Yeditepe    Yeditepe...
 • Eğitimin amacı, katılımcıları, Arduino isimli mikro denetleyici kartlarla ve C dili ile tanıştırmaktır. Bu sayede, katılımcıların gündelik hayatlarında karşılaştıkları problemlere çözüm getirebilmeleri, beceri ve yetkinliklerini derslerine entegre edebilmeleri ve hayal güçlerini geliştirerek üretim ve girişimciliği ortaya çıkarabilmeleri hedeflenmektedir.
  Sem Yeditepe    05/05/2018
  Sem Yeditepe    Yeditepe...
 • Fransızca dili bilincini arttırmak ve bu dili gelişmiş eğitim-öğretim yöntemleriyle en etkili biçimde öğretmek.
  Sem Yeditepe    12/02/2018
  Sem Yeditepe    Yeditepe...
 • A1 Seviyesi İtalyanca kursunun amacı, bu dili yeni öğrenmeye başlayanlara, iletişime yönelik ve eğlenceli bir yaklaşımla sağlam temelleri öğretmektir.
  Sem Yeditepe    07/04/2018
  Sem Yeditepe    Yeditepe...
 • Sunumlar eğitimin her düzeyinde ve mesleki hayatta önemlidir. Okuma, yazma, dinleme, konuşma ve araştırma becerilerinin tümünü içererek, belirli bir amaca yönelik, sözel ve görsel etkileşimin önemini belirtirler. Bu eğitim, topluluk önünde yapılacak her tür sunum için yeteneklerin geliştirilmesine, sistematik bir çalışma ile sunum sürecinde ortaya çıkabilecek tüm zorlukların önlenmesine ve üstesinden gelinmesine yardımcı olmak amacı ile hazırlanmıştır.
  Sem Yeditepe    16/12/2017
  Sem Yeditepe    Yeditepe...
 • Katılımcıların başlangıç seviyesinde Çince dil bilgisi edinerek günlük hayatında iletişim kurabilmesi, Çince seslendirme sistemini anlaması, yazı kurallarını bilgi edinip yazabilmesi sağlanmaktır.
  Sem Yeditepe    03/02/2018
  Sem Yeditepe    Yeditepe...
 • TOEFL sınavlarına adayı eksiksiz bir şekilde hazırlamak.
  Sem Yeditepe    08/01/2018
  Sem Yeditepe    Yeditepe...
 • Yeditepe Üniversitesi ve İstanbul NLP Akademi işbirliği ile düzenlenen “Profesyonel Kurumsal Koçluk Sertifika Programına” gelişmek ve geliştirmek amacı içinde olan tüm katılımcılarımızı bekliyoruz. Profesyonel Kurumsal Koçluk Sertifika Programı ile birlikte kurumların vizyonlarını destekleyebilir, geliştirebilirsiniz. Arzu ettikleri değişim ve dönüşüm sürecinde gerek koçluk çalışmalarınızla gerekse vereceğiniz eğitimlerle firmaların kurumsal gelişim süreçlerine rehberlik edebilirsiniz.
  Sem Yeditepe    06/11/2017
  Sem Yeditepe    İstanbul NLP...
 • Yeditepe Üniversitesi ve İstanbul NLP Akademi işbirliğiyle düzenlenen; Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Sertifika Programı, profesyonel bir mesleğe adım atmanızı, saygın, etkin bir yönetimin vazgeçilmezi olma ayrıcalığını ve olanağını sunuyor. Bu program ile birlikte katılımcılar yönetici asistanlığı için gerekli profesyonel bilgi ve becerileri edinecek, yöneticilerinin ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak işleri organize edebileceklerdir.
  Sem Yeditepe    13/11/2017
  Sem Yeditepe    İstanbul NLP...
 • Yeditepe Üniversitesi ve İstanbul NLP Akademi; Öğrencilerimizin, çocuklarımızın var olan mevcut kapasitelerini ortaya çıkarabilmeniz ve bu kapasiteyi daha etkili kullanabilmeleri için, onlara Zeka ve Akıl Oyunlarını öğretebilmeniz için bu programı hazırladı. Zeka ve akıl oyunları çocukların strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme, mantıksal bütünleme, yaratıcılık, dikkat ve konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarında gelişimi sağlayan ve bununla birlikte gelişimleri için faydalı tutum ve davranışları geliştiren oyunlardır.
  Sem Yeditepe    14/11/2017
  Sem Yeditepe    İstanbul NLP...
 • İlişki koçluğunu hemen tüm ilişkilerde yaşanan sorunları giderici ve kişiyi destekleyici bir rol teşkil eder. Koçluk sürecinin büyük kısmı benzer olsa da, ilişki koçluğunun önemli bir farkı, sürtüşmeyi yaşayan karşılıklı iki taraf olmasına rağmen, en çok serzenişte bulunan tarafa yönelik uygulanmasıdır. Dolayısıyla koçluk alan taraf, bu koçluk sürecinde ilişkisiyle ilgili yaşantısını düzenler, yaşantısında değiştirmek istediği süreçleri planlar. Bakış açısı kendi mükemmelliğini ve değerini yeniden keşfedecek şekilde değişir. Bu değişimin karşı tarafa yansıması bazen harika bir şekilde olur.
  Sem Yeditepe    11/11/2017
  Sem Yeditepe    İstanbul NLP...
 • Bu atölyede doğaçlama temrinleri üzerinden katılımcıların oyun güdülerini (yeniden) keşfetmeleri, yaratıcılık, farkındalık, sözel-fiziksel ifade yetilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Amaçlanan bu edinimler ile katılımcının doğaçlamayı bir sosyal beceri haline getirerek, kollektivite, konsantrasyon, farklı düşünme/ilişki biçimleri, çözüm odaklılık gereksinimlerine nasıl yansıtılabileceği araştırılacaktır. Tamamen “oyun” pratiğine dayanan bu programın “süreç odaklı” tasarlanmış olmasından dolayı, atölye sonunda herhangi bir sahne gösteri, performans vs. hazırlanması planlanmamaktır.
  Sem Yeditepe    04/04/2018
  Sem Yeditepe    Yeditepe...

Referanslarımız

Çözüm Ortaklarımız