Yeditepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Yaklaşan Eğitimler

 • Robotik Setlerin STEM ile ilişkilendirilmesi, her yaş grubunda, müfredat ve kulüp bazlı robotik ve kodlama eğitimlerini uygulama için gerekli bilgi ve becerilerinin kazanılmasıdır.
  Sem Yeditepe    18/11/2017
  Sem Yeditepe    STEM Akademi...
 • Yeni öğrenme yaklaşımları ve 21. Yüzyıl becerileri çerçevesinde STEM Eğitimi ve disiplinleri hakkında, farkındalık oluşturulması ve okuryazarlık becerilerinin kazanılmasıdır.
  Sem Yeditepe    16/12/2017
  Sem Yeditepe    STEM Akademi...
 • Programlama insanlara düşünmeyi öğretmektedir. Sistematik düşünme, problem çözebilme, olaylar arasındaki ilişkiyi görebilme, yaratıcı düşünebilme gibi yetileri kazandırmaktadır. Kodlama, kazandırdığı beceriler göz önüne alındığında; çocukların başarılı ve kaliteli bir yaşam sürmeleri için gerekli olan ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir temel taşı niteliğindedir. Ayrıca kodlamayla uğraşan çocuklar küçük yaşta ortaya bir ürün koyabilecektir. Üreten bir neslin oluşması için kodlama eğitimi bu anlamda da oldukça önemlidir.
  Sem Yeditepe    18/11/2017
  Sem Yeditepe    STEM Akademi...
 • Katılımcıların başlangıç seviyesinde Çince dil bilgisi edinerek günlük hayatında iletişim kurabilmesi, Çince seslendirme sistemini anlaması, yazı kurallarını bilgi edinip yazabilmesi sağlanmaktır.
  Sem Yeditepe    18/11/2017
  Sem Yeditepe    Yeditepe...
 • TOEFL sınavlarına adayı eksiksiz bir şekilde hazırlamak.
  Sem Yeditepe    20/11/2017
  Sem Yeditepe    Yeditepe...
 • Yeditepe Üniversitesi ve İstanbul NLP Akademi işbirliği ile düzenlenen “Profesyonel Kurumsal Koçluk Sertifika Programına” gelişmek ve geliştirmek amacı içinde olan tüm katılımcılarımızı bekliyoruz. Profesyonel Kurumsal Koçluk Sertifika Programı ile birlikte kurumların vizyonlarını destekleyebilir, geliştirebilirsiniz. Arzu ettikleri değişim ve dönüşüm sürecinde gerek koçluk çalışmalarınızla gerekse vereceğiniz eğitimlerle firmaların kurumsal gelişim süreçlerine rehberlik edebilirsiniz.
  Sem Yeditepe    22/10/2017
  Sem Yeditepe    İstanbul NLP...
 • Yeditepe Üniversitesi ve İstanbul NLP Akademi işbirliğiyle düzenlenen; Üst Düzey Yönetici Asistanlığı Sertifika Programı, profesyonel bir mesleğe adım atmanızı, saygın, etkin bir yönetimin vazgeçilmezi olma ayrıcalığını ve olanağını sunuyor. Bu program ile birlikte katılımcılar yönetici asistanlığı için gerekli profesyonel bilgi ve becerileri edinecek, yöneticilerinin ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak işleri organize edebileceklerdir.
  Sem Yeditepe    13/11/2017
  Sem Yeditepe    İstanbul NLP...
 • Yeditepe Üniversitesi ve İstanbul NLP Akademi; Öğrencilerimizin, çocuklarımızın var olan mevcut kapasitelerini ortaya çıkarabilmeniz ve bu kapasiteyi daha etkili kullanabilmeleri için, onlara Zeka ve Akıl Oyunlarını öğretebilmeniz için bu programı hazırladı. Zeka ve akıl oyunları çocukların strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme, mantıksal bütünleme, yaratıcılık, dikkat ve konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarında gelişimi sağlayan ve bununla birlikte gelişimleri için faydalı tutum ve davranışları geliştiren oyunlardır.
  Sem Yeditepe    21/10/2017
  Sem Yeditepe    İstanbul NLP...
 • İlişki koçluğunu hemen tüm ilişkilerde yaşanan sorunları giderici ve kişiyi destekleyici bir rol teşkil eder. Koçluk sürecinin büyük kısmı benzer olsa da, ilişki koçluğunun önemli bir farkı, sürtüşmeyi yaşayan karşılıklı iki taraf olmasına rağmen, en çok serzenişte bulunan tarafa yönelik uygulanmasıdır. Dolayısıyla koçluk alan taraf, bu koçluk sürecinde ilişkisiyle ilgili yaşantısını düzenler, yaşantısında değiştirmek istediği süreçleri planlar. Bakış açısı kendi mükemmelliğini ve değerini yeniden keşfedecek şekilde değişir. Bu değişimin karşı tarafa yansıması bazen harika bir şekilde olur.
  Sem Yeditepe    23/10/2017
  Sem Yeditepe    İstanbul NLP...
 • Bu atölyede doğaçlama temrinleri üzerinden katılımcıların oyun güdülerini (yeniden) keşfetmeleri, yaratıcılık, farkındalık, sözel-fiziksel ifade yetilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Amaçlanan bu edinimler ile katılımcının doğaçlamayı bir sosyal beceri haline getirerek, kollektivite, konsantrasyon, farklı düşünme/ilişki biçimleri, çözüm odaklılık gereksinimlerine nasıl yansıtılabileceği araştırılacaktır. Tamamen “oyun” pratiğine dayanan bu programın “süreç odaklı” tasarlanmış olmasından dolayı, atölye sonunda herhangi bir sahne gösteri, performans vs. hazırlanması planlanmamaktır.
  Sem Yeditepe    29/11/2017
  Sem Yeditepe    Yeditepe...
 • Avrupa Dil Birliği çerçevesinde, A1 seviyesinin ilk adımını oluşturan bu derste amaçlanan, düzenli ve düzensiz fiilerin geniş zamanda öğrenilmesi ve yakın geçmiş zamana geçişle birlikte kendinizi daha rahat ifade edebilmenizdir.
  Sem Yeditepe    05/12/2017
  Sem Yeditepe    Yeditepe...
 • Alt kısımda belirtilen kanun ve yönetmelikler baz alınarak mevzuata uygun şekilde işletmelerde talepler doğrultusunda “İskele kurulumu ve sökümü yapacak kişilere, dikey ve yatay yaşam hatlarında çalışacak kişilere, sapanlar ile çalışacak kişilere ” eğitim vererek " KATILIM BELGESİ veya KATILIM SERTİFİKASI " düzenleyebilir. Yasal Dayanağı ; • 2547 sayılı yükseköğretim kanunu madde 12(b) • 06.2012 tarihli 6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu • 05.10.2013 tarihli 28786 sayılı yönetmelik EK 4/A ve EK 4/B bölüm II • 25.04.2013 tarihli 28628 sayılı yönetmelik EK I madde 4 • 17
  Sem Yeditepe    11/10/2017
  Sem Yeditepe    Ankara,...
 • Bu eğitimin amacı bir programlama dili bilmeyen fakat öğrenmek isteyenlere programlamanın temel kavramlarını öğreterek bir alt yapı oluşturmaktır.
  Sem Yeditepe    18/11/2017
  Sem Yeditepe    Yeditepe...
 • Katılımcı temel dil becerilerini ( Rusça okuma, yazma, konuşma ve dinleme-anlama) geliştirmek, günlük hayatta ve iş dünyasında kullanılmasını sağlamaktır.
  Sem Yeditepe    06/01/2018
  Sem Yeditepe    Yeditepe...
 • Bu eğitime katılan hekimler derinlemesine bir uzmanlık anlayışına sahip olmakla beraber yerleşik İSG hizmeti veya gezici İSG hizmetlerinde yorumlama ve değerlendirme yapabilme yetkisine sahip olacaktır.
  Sem Yeditepe    18/11/2017
  Sem Yeditepe    Radisson Blu...

Referanslarımız

Çözüm Ortaklarımız